۱۳۸۹ دی ۲, پنجشنبه

درود بر همه ی خردگرایان

درود بر همه ی خردگرایان و آزادگان جهان چه سفید چه سیاه چه مرد چه زن چه جوان چه پیر ...

این وبلاگ میعادگاهی ست برای همه ی انسانها که فارق از هر بند ی اعم از مذهب و نژادگرایی و ایدئولوژی با خرد خویش سعی در ساختن زندگی و حیاتی شاد و سودمند برای همه ی انسانها و همه ی موجودات زنده و سیاره ی کوچک زمین دارند . کسانی که آزاد هستند از تفکرات گندیده و واپس گرایانه ی مذهب و دین و خداوند شکنجه گر .
از همه ی آزاد اندیشان سرزمین مادری می خواهم که یکدیگر را در روشنگری و پیشرفت یکدیگر یاری دهیم تا بتوانیم جهان نیکو و زندگی بهی را ابتدا از خود آغاز کنیم . پس ما را از افکار و اندیشه های خود محروم نسازید و دست در دست یکدیگر هر روز رندگی خود بیاموزیم و بیاموزانیم ...
به امید بهروزی و جهانی مملو از شادی و صلح برای همگان ...